top of page

7 minuten

Les duur:

Pakket 11

Les 6

 - 

Akkoorden met CAGED

Alle lessen:

Welkom bij pakket 1

Introductie

1 minuut
Hoe houd je een gitaar vast?

Les 1

5 minuten
Hoe stem je een gitaar?

Les 2

6 minuten
Namen van de snaren en nummers van de vingers

Les 3

5 minuten
Hoe lees je akkoord diagrammen?

Les 4

5 minuten
Hoe houd je een plectrum vast?

Les 5

3 minuten
Hoe lees je gitaartablatuur?

Les 6

6 minuten
Akkoorden met CAGED

Les 6

7 minuten
Start Now

Beschrijving

x minuten

Les duur:

In deze les geef ik tips om te oefenen met akkoorden met gebruik van de theorie van CAGED.

Toelichting

bottom of page